Aanbevelingen

Dit boekje is verplichte kost voor elke GGD. Dit moet geagendeerd worden in bestuur en managementteam”, aldus directeur Fons Bovens van de GGD Zuid Limburg over het boek Hoge hakken in de klei. Het boek verscheen in november 2014 en gaat in op de ontwikkeling van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in ons land. Het is van Maria Jansen, Karin Burhenne en Mizzi Middelweerd en geldt als opvolger van Hoge hakken, lange tenen uit 2011

Fons Bovens, GGD Zuid Limburg

De Export Sociëteit Limburg werkt al vele jaren samen met BC communicatie. Sterke punten zijn kwaliteit, snelheid, kennis en betrokkenheid.

Ardy Assink, secretaris Export Sociëteit Limburg

Karin Burhenne behaalde in 2012 een derde plaats in de finale van de Nationale Schrijfwedstrijd met het artikel ‘Wel of niet prikken tegen baarmoederhalskanker?’ (gepubliceerd in het huis-aan-huis-magazine van het Maastricht UMC+). In 2012 was de wedstrijd volledig gewijd aan begrijpelijk teksten in de preventieve gezondheidszorg. Volgens de jury gold het artikel van Karin Burhenne als voorbeeld van een betere benadering van de problematiek. “Het artikel is informatief, gaat in op feitelijke en emotionele argumenten en zet aan tot gesprek. Dat is positief”, aldus het juryrapport.