Karin Burhenne behaalde in 2012 een derde plaats in de finale van de Nationale Schrijfwedstrijd met het artikel ‘Wel of niet prikken tegen baarmoederhalskanker?’ (gepubliceerd in het huis-aan-huis-magazine van het Maastricht UMC+). In 2012 was de wedstrijd volledig gewijd aan begrijpelijk teksten in de preventieve gezondheidszorg. Volgens de jury gold het artikel van Karin Burhenne als voorbeeld van een betere benadering van de problematiek. “Het artikel is informatief, gaat in op feitelijke en emotionele argumenten en zet aan tot gesprek. Dat is positief”, aldus het juryrapport.