Blog: Handen af van de Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer mag je niet boos worden. Begripvol zijn voor je klanten en vooral dienstbaar, diplomatiek. Zonder die instelling is de kans op succes klein. Echter, soms móet je als ondernemer af en toe gewoon je mening ventileren. Ook als je daarbij iemand tegen de schenen schopt. Ik heb dat bijvoorbeeld met de telkens terugkerende discussie over de ondernemersaftrek. ZZP’ers, ik noem ze liever ZP’ers oftewel Zelfstandig Professionals, zouden door de aftrek belastingen ontduiken, oneigenlijk gebruik maken van sociale voorzieningen. ‘We’ zouden over de eerste 6000 à 8000 euro geen belasting betalen. Werknemers betalen die wel, heet het dan. Een groot misverstand, ook werknemers betalen over een eerste deel van hun inkomen geen premies en belastingen. Maar daar gaat het niet om. De zelfstandigenaftrek is onder meer in het leven geroepen zodat ondernemers een buffer kunnen vormen. Zelfstandigen hoeven immers niet aan te kloppen bij de sociale voorzieningen als ze geen werk hebben, ziek worden of arbeidsongeschikt. Terwijl ze wél premies betalen, onder meer voor de Ziektewet. Tegen arbeidsongeschiktheid kunnen ze zich zelf verzekeren. Ja, dat kán, maar voor heel veel zelfstandigen (meer dan de helft volgens een recent onderzoek) is een AOV-verzekering onbetaalbaar. En áls er al een verzekering is waarop een beroep gedaan moet worden, dan is de wachttijd gemiddeld 90 dagen. Tenslotte is er de pensioenvoorziening. Voor werknemers een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde, voor zelfstandigen iets waar ze zelf voor moeten sparen. Tel al deze extra uitgaven op en de zelfstandigenaftrek is lang niet toereikend. Hoeft ook niet, daarvoor kiezen mensen voor het ondernemerschap. Voor minder zekerheden.

Los van dat alles: ik vind ik het ronduit onwettig als een overheid tijdens het spel de regels zou veranderen. Vele tienduizenden werknemers zijn de afgelopen jaren voor zichzelf begonnen, mede vanwege de fiscale voorwaarden. Volgens de laatste cijfers telt Nederland anderhalf miljoen bedrijven. Ruim de helft daarvan zijn eenpitters, ZZP’ers in de volksmond maar ik gebruik liever de term Zelfstandig Professional. Met afschaffing van de ondernemersaftrek gaan ongeveer 750.000 gezinnen er per jaar grofweg 4000 euro netto op achteruit. Mag ik daar een beetje boos over worden? Wat zou er gebeuren als dergelijke plannen voor werknemers werden bedacht? Juist, het land zou te klein zijn. Dus blijf ook gewoon af van de Zelfstandigenaftrek.

Jos Cortenraad

Comments are closed.