Carnaval in een wijkzorgcentrum

Bewoners, personeel en omwonenden van wijkzorgcentrum Heereveld in Landgraaf vierde vrijdag 5 februari samen carnaval. Karin Burhenne was en schreef er een artikel over voor de website van In voor zorg & Waardigheid en Trots, een stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Kijk op: Verslag carnavalsviering

Comments are closed.