FWG en Randstad gaan krapte op arbeidsmarkt te lijf

Hoe kunnen verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg het beste anticiperen op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt? Of, in cijfers: waar halen zij tot 2025 de 125.000 extra medewerkers vandaan die de ouderenzorg naar verwachting nodig heeft? Het is een zeer actuele vraag die Randstad en FWG in 2017 deed besluiten om samen te gaan werken. Als partners verzorgden zij tijdens het congres van Waardigheid en Trots op 1 juli in de RAI in Amsterdam een workshop over dit thema. Karin Burhenne deed verslag van de workshop, evenals van de workshops over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en nieuwe zorgtechnologie in Midden IJssel.

Informatie op: https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/fwg-en-randstad-samen-krapte-te-lijf-op-arbeidsmarkt/https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/kwaliteit-verbeteren-zorg-en-kwaliteitskader/https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/zorgorganisaties-samen-op-zoek-nieuwe-technologieen/

Comments are closed.