Gezond Zuid-Limburg vergt aandacht voor jeugd

De gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg is hardnekkig en vraagt om meer aandacht voor de ontwikkeling van de jeugd in deze regio: van het (ongeboren) kind tot de jongvolwassene. Dat is het advies van onderzoekers van de Universiteit Maastricht aan de Provincie Limburg. De Provincie streeft in de Sociale Agenda al langer naar een gezonde generatie. De GGD Zuid Limburg/Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg gaan het komend jaar daarom vier bijeenkomsten aan dit thema wijden. Lees er hier meer over in de nieuwe editie van de nieuwsbrief van de academische werkplaats.

Comments are closed.