Nieuwe magazine van MeanderGroep is uit

Het nieuwe huis-aan-huis magazine van MeanderGroep in Parkstad is uit. Voor dit nummer interviewde Karin Burhenne de 94-jarige Guus Herbergs in Bocholtz, die dankzij de mantelzorgers en zorgprofessionals om hem heen nog zelfstandig woont. Ook schreef ze een artikel over het Logeerhuis Parkstad in Kerkrade voor mensen die tijdelijk juist niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Lees het magazine op: https://meandergroep.docufiller.nl/docupage/view/ZHBhZzozNDU5/e8f722b608d0c41b74eca94737fa6c71

Comments are closed.