Nota ‘Zuid springt eruit’ volop in het nieuws

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben voor de periode 2020-2023 een nieuwe gezondheidsnota gemaakt: ‘Zuid springt er uit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’. De nota is dezer dagen volop in het nieuws. Belangrijke elementen in het beleid zijn de focus op jeugd, de stevige allianties tussen gemeenten, Provincie, Rijksoverheid en maatschappelijke partners en een domeinoverstijgende aanpak door programma’s met de grootste gezondheidswinst in heel Zuid-Limburg uit te rollen. Karin Burhenne werkte als tekstschrijver intensief mee aan deze nota. Lees meer hier.

Comments are closed.