Werken zonder schotten in de zorg

Domeinoverstijgende samenwerking, onder die noemer gingen landelijk drie experimenten van start. Met als uitgangspunt: goede zorg voor kwetsbare ouderen, zodat zij in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het resultaat mag er zijn, zo blijkt uit evaluatieonderzoek. Karin Burhenne ‘reisde’ online af naar Dongen, Hollandscheveld en Ede en tekende de resultaten op voor de website van Waardigheid en Trots. Lees ze hier: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/community-care-dongen/

 

Comments are closed.