Zelfsturing in zorg en medezeggenschap

In de ouderenzorg en thuiszorg wordt steeds vaker gekozen voor zelfsturende teams. Maar wat betekent dat voor de medezeggenschap? Karin Burhenne deed verslag van een workshop over deze actuele vraag tijdens het congres van Waardigheid en Trots op 10 december in Rotterdam. Lees het artikel hiewr: 
https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/medezeggenschap-is-aan-herijking-toe/

Comments are closed.